EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Homo Economicus og økonomisk evolution

Økonomifaget var veletableret da Darwin fremsatte sin evolutionsteori i 1859. Faktisk fik Darwin inspiration til sin teori fra klassiske økonomer som Thomas Malthus og Adam Smith. Det skyldes ikke bare at økonomerne var engagerede i udviklingen af befolkningslæren (se Malthusmodellen). De havde også udviklet en simpel teori om økonomisk evolution. De klassiske økonomer søgte nemlig at vise at virksomhedernes og husholdningernes konkurrence skaber en gradvist fremadskridende økonomisk arbejdsdeling og koordination. Det var formentlig den form for økonomisk tænkning som Charles Darwin brugte til at koble mellem sin evolutionære selektionsteori og Carl von Linnés begreb om naturens husholdning (naturens økonomiske system).

Evolutionsteorien har i dag en stor betydning for mange økonomer, men der var faktisk en meget lang periode hvor den blev ignoreret. For mere end 100 år siden spurgte Thorstein Veblen hvorfor økonomifaget ikke allierede sig med Darwin og blev en evolutionær videnskab. Veblen, der var norsk-amerikansk økonom og sociolog, påpegede at en evolutionær version af økonomifaget forudsatte at økonomernes abstrakte modelmenneske (kaldet Homo Economicus) blev erstattet af en mere realistisk model af individerne i den virkelige art Homo sapiens. Men de allerfleste neoklassiske økonomer mente at Veblen ikke leverede et reelt alternativ til deres perfekt rationelle og perfekt informerede modelmenneske. Homo Economicus var for dem en nødvendig forenkling. Det var nemlig den menneskemodel der åbnede op for etableringen af en videnskabelig analyse af komplicerede økonomiske systemer.

I dag er fronterne mindre skarpe. Faktisk er et stigende antal økonomer blevet engagerede i evolutionsteorien – eller rettere i to slags evolutionsteori. På den ene side er opgaven at studere hvordan den biologiske evolution har frembragt mennesker der er i stand til at indgå i komplekse økonomiske systemer. På den anden side studerer økonomer hvordan mennesker med givne arveanlæg kan frembringe en relativt selvstændig økonomisk evolution. Det er denne økonomiske evolution der har frembragt økonomiske systemer med en kompleksitet der synes at kunne måle sig med kompleksiteten i de naturlige økosystemer. Økonomernes evolutionære bidrag er præget at en kraftig brug af matematik, men beskrivelsen af deres fascinerende resultater kan ske uden matematiske hjælpemidler.

Læs mere om Homo Economicus eller teorierne om økonomisk evolution

Skrevet af Esben Sloth Andersen