EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Kultur

Mennesket – Homo sapiens – er resultatet af den darwinistiske evolutions samvirkende processer, selektion og drift. De har formet udviklingen fra vores chimpanseagtige forfædre for ca. seks-syv millioner år siden og fremad. Mennesker findes i dag over næsten hele kloden, hvilket skyldes en række i evolutionært perspektiv ganske nylige spredninger og migrationer, og derfor er der ikke forskellige arter inden for Homo, og graden af genetisk variation mellem populationer er lav sammenlignet med mange andre dyr. I modsætning til de beskedne biologiske forskelle mellem populationer har den menneskelige kultur udviklet sig i bemærkelsesværdigt mange retninger.

Idet mennesker er skabt af evolution, er det ikke urimeligt ligeledes at anskue kultur som en del af den darwinistiske teoris kompetenceområde. Dette er dog ret kontroversielt, primært fordi forvrængede udgaver af darwinismen tidligere i historien er blevet brugt til at retfærdiggøre moralsk tvivlsomme politiske dagsordener. Kultur kan studeres og forstås fra rigtig mange forskellige vinkler, og i de fleste tilfælde er det ikke meningen, at den darwinistiske tilgangsvinkel skal erstatte disse alternative tilgange. Der er dog en række betydningsfulde måder, hvorpå evolutionsteori kan kaste nyt lys både på kulturens og dens mangfoldigheds udvikling.

Skrevet af Felix Riede. Oversat af Mathias Clasen.