EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Vi er politiske dyr

Som fuglen er tilpasset et liv i luften, således er mennesket tilpasset et liv sammen med andre mennesker. De udfordringer, som vores forfædre stod over for som jægere og samlere på den Østafrikanske savanne, skabte et stærkt selektionspres for udviklingen af evner til at danne og navigere i sociale grupper.

Gennem evolution er mennesker blevet udstyret med komplicerede sociale færdigheder, der sættes os i stand til eksempelvis at indgå samarbejde med andre; at skelne ven fra fjende; at håndtere konflikter med andre personer og grupper; at vurdere hvem, der fortjener vores hjælp, og hvem, der ikke gør; og at reagere over for personer, der bryder fællesskabets normer. At menneskesindet er designet til at håndtere socialt samarbejde og social konflikt tyder på, at den gamle græske filosof, Aristoteles, ramte hovedet på sømmet, da han beskrev mennesket som et politisk dyr.

Vi er udstyret med biologiske instinkter til at håndtere en række af de problemstillinger, som moderne politik kredser om. Også i moderne politik er de centrale stridspunkter, hvem der skal lukkes ind i fællesskabet, hvordan vi skal straffe dem, der bryder reglerne, og hvem der har krav på vores hjælp. Det betyder på den ene side, at vi – moderne borgere – fødes med et sind, der sætter os alle i stand til at forholde os til politik. Men på den anden side betyder det også, at vores politiske stillingtagen ikke blot er præget af fornuft og grundig overvejelser, men også – og måske især – af følelser.

I den forbindelse er det vigtigt, at vores politiske instinkter er tilpasset nogle andre omgivelser end de, der præger moderne politik. Hvor vores forfædre levede i små grupper, hvor alle må have kendt alle, udspiller politik sig i dag i store abstrakte samfund med millioner af borgere, hvor man kun personligt kan kende en lille brøkdel af de andre. Det har betydning for, hvordan vi – moderne borgere – mere præcist forholder os til mediernes og politikernes debatter.

Skrevet af Michael Bang Petersen