EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Hvad er en art?

Arten er en af de mest fundamentale enheder i biologien, men på trods af
dette, findes der ikke en entydig biologisk definition af begrebet, men
derimod adskillige der mere eller mindre anvendes after behov. Det bedst
kendte artsbegreb er nok det biologiske artsbegreb, som defineret af Ernst
Mayr (1942). Han grupperer individer der sammen kan få fertilt afkom i samme
art. Individer fra samme art deler derfor en fælles genpulje, og er
formeringsmæssigt isoleret fra andre arter, dvs. de kan ikke udveksle gener
med andre arter. Det mest anvendte artsbegreb er det morfologiske
artsbegreb, der grupperer individer der adskiller sig morfologisk fra andre
individer i samme art.

Af andre mindre anvendte artsbegreber kan nævnes det økologiske artsbegreb
der kategoriserer individer der deler en bestemt økologisk niche i samme art
og det evolutionære artsbegreb, der kategoriserer individer der fylogenetisk har samme stamfader i samme art. Det evolutionære artsbegreb minder om det
biologiske, men inddrager tidsdimensionen og at en art udvikler sig over tid
og at nye arter opstår ved artsdannelse.

Skrevet af Jesper Bechsgård