EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Fælleskab og co-evolution

Humlebier bestøver Hulrodet Lærkespore. Foto: Bodil K. Ehlers

Ingen art lever fuldstændig isoleret fra andre. De interagerer og påvirker hinanden. Planteædere spiser planter. Rovdyr spiser byttedyr. Insekter samler pollen og nektar fra blomster. Patogener angriber både planter og dyr og lever af eller i dem. Nogle arter interagerer indirekte ved at konkurrere om den samme føde. Sådanne interaktioner er alle en naturlig del af livet her på kloden og er afgørende for arterne overlevelse og reproduktion.

Hvis ændringer hos én art væsentligt påvirker den interaktion den har med en anden art, må den anden art også ændre sig for at opretholde sin overlevelses og reproduktive succes. For eksempel producerer mange planter særlige kemiske stoffer som kan være giftige for en planteæder. Hvis planteæderen fortsat skal kunne leve af planten må den udvikle en modstandsdygtighed overfor plantens gift. Planten må så ændre på sit giftstof for endnu engang at undgå at blive spist og planteæderen må derefter atter ændre sin modstandsdygtighed. Denne proces, hvor ændringer i en art medfører ændringer i en anden art kaldes for co-evolution. Det fører ofte til meget specialiserede samspil hvor en arts succes er tæt forbundet med en anden art.

Co-evolution er de evolutionære tilpasninger der sker hos interagerende arter som følge af den reciprokke (gensidigt tilbagevisende) påvirkning de har på hinanden.

Skrevet af Bodil K. Ehlers