EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Genetik og nedarving

Her kan du få detaljeret viden om gener, hvor de sidder og hvordan de videregives. Du kan også læse om hvordan en given genotype (sammensætning af gener i et individ) i samspil med miljøet resulterer i fænotypen - "individets udseende" både bogstaveligt og funktionelt.

Endelig kan du læse om hvordan man opfattede arvelighed på Darwins samtid, og hvordan denne opfattelse gradvis har ændret sig i takt med at vi har lært mere og mere om genetik.