EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Variation

Variation i camouflage hos forskellige firbenarter. © Foto Jesper G. Sørensen

En af de ting som gør naturen omkring os så spændende og fantastisk, er variationen. Forskelle i farver, former og mønstre mellem forskellige arter fascinerer og undrer os, og er med til at skabe den store diversitet i dyre - og plantelivet, vi kender fra vores klode.

Variation er også en uundværlig grundsten i evolutionsprocessen, for uden variation kan der ikke ske evolution. For evolution er det variationen indenfor arten, der er vigtig. Variation kan have forskellige baggrunde, og det er kun den arvelige andel af variationen, der er vigtig for evolution.

Den måde vi ser ud på bestemmes af samspillet mellem to faktorer: miljø og genetik. Hvilken af disse der har størst betydning er forskellig fra situation til situation, men begge vil næsten altid spille en rolle for ”fænotypen”.

Skrevet af Jesper G Sørensen