EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Selektion

Illustration: © Michael Jørgensen (klik for større billede)

En af de vigtigste evolutionskræfter er selektion. Selektion er en udvælgelse af de individer der (i et givet miljø) har størst succes med at overleve og formere sig. Det er denne process som blev beskrevet af C. Darwin og A. Wallace.

Udvælgelsen sker på baggrund af den variation i udseende, funktion og adfærd der kan være mellem individer i en bestand, og dermed indirekte på baggrund af de gener disse individer bærer. Hvis de individer som er bedst til at overleve og formere sig også bærer på gener som er ansvarlige for deres succes vil disse gener blive viderebragt i afkommet. Individer som bærer på nogen andre gener der ikke giver dem den samme succes vil få færre afkom og deres gener vil derfor ikke blive viderebragt i samme grad. Denne proces vil over tid skabe en ændring i den genetiske sammensætning hos en bestand og man taler om at der er sket evolution. 

Figuren til højre viser et eksempel på hvordan selektion fra en bestøver forårsager evolution i blomsterfarve. ”Ingredienserne” til denne proces er tilstedeværelsen af en variation (blomsterfarven) som er arvelig samt en favorisering af den ene variant fremfor den anden. Selektionen udføres i eksemplet her af bien, der foretrækker de røde blomster. Planter med røde blomster bliver derfor bedre bestøvet og får flere frø og dermed flere af deres gener videregivet.  Evolution sker fordi det træk der favoriseres (blomsterfarven) er arveligt. Hvis ikke blomstens farve var arvelig, ville der ikke kunne ske en evolution i dette træk.

Man kunne forestille sig at samme art i et andet område blev besøgt af insekter som foretrak lyserøde blomster og at hyppigheden af gener for lyserød blomsterfarve der ville stige, mens røde blomster ville blive mere sjældne. Selektion og evolution virker oftest lokalt og varierer fra et miljø til et andet. Derfor er gener som er fordelagtige i et miljø, ikke nødvendigvis fordelagtige i et andet miljø.

For at selektion kan finde sted, er det en forudsætning, at genetisk variation er tilstede. Uden variation ingen forandring. Hvis bestande af dyr og planter skal tilpasse sig skiftende miljøforhold, er det altså afgørende, at individerne i bestanden har forskellige genvarianter for en egenskab.

Skrevet af Bodil K. Ehlers og Ditte Demontis