EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Bakterieevolution

Når bakterier udsættes for et antibiotikum (røde pile), vil de resistente former (orange) overleve og efterhånden komme til at dominere. Figur fra: "Bakterier: Natur og Museum, nr. 1, 2000"

Bakteriers resistens mod antibiotika er et meget alvorligt eksempel på, hvordan evolution påvirker vores hverdag. Når man behandler en bakterieinfektion med antibiotika (f.eks penicillin), vil den oftest slå alle bakterier ihjel. Findes der bare ganske få bakterier som har en genetisk sammensætning, der gør dem modstandsdygtige overfor antibiotikaen, vil disse overleve. Denne modstandsdygtighed kan opstå tilfældigt via mutation eller via bakteriers overførsel af genetisk materiale under formering.

Resistente bakterier vil normalt ikke være dominerende, da det oftest er meget bekostelig for en bakterie at have modstandsdygtighed, der ikke er brug for. Men i et miljø hvor der er meget antibiotika, vil alle de ikke-resistente bakterier dø, og kun dem som er resistente vil overleve. Antibiotikaet virker derfor som en kraftig selektion for resistensgener, og de genvarianter som giver bakterier antibiotikaresistens vil stige i frekvens. Jo oftere der behandles med antibiotika, jo oftere laves der en selektion for resistente genvarianter.

Dette har medført, at man idag har ”multi-resistente” bakterier, som er modstandsdygtige over for en lang række forskellige medikamenter, og som derfor er svære eller endda umulige at behandle.

Skrevet af Bodil K. Ehlers