EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Paddehjertet

Hjertet fra en aga-tudse. De store blege plamager er fedt! Foto(c): Bjarke Jensen

De fleste padder vil på et tidspunkt i deres liv ånde luft med lunger. Da vil det iltrige blod fra lungerne løbe i lungevener udenom venesækken og direkte ind i venstre side af forkamret. Det iltfattige blod fra kroppen vil, ligesom i fisk, derimod samles i venesækken og derfra tømmes ind i forkamrets højre side. En meget tynd væg, som altså ikke findes i fiskehjertet, deler forkamret op i højre og venstre side (se underafsnittet Paddehjertet - indeni). Hjertekamret derimod har ikke bare én, men mange vægge. Men ingen af disse vægge deler hjertekamret helt op, ligesom man ser det hos krokodiller, fugle og pattedyr. Så selv om blodet fra lungerne og kroppen ikke kan blandes i forkamret, der er helt adskilt af den tynde forkammervæg, så kan blodet blandes i hjertekamret og det sker ofte, men ikke altid!

Størrelse: typisk 0,3% af kroppen.

Blodtryk: lavt, er typisk under 50cm vand

Skrevet af Bjarke Jensen