EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Mennesker og deres partner valg. Dufter vi os frem til den rette partner?

På universitet i Bern i Schweiz, bad en forskergruppe 44 mænd om at bære den samme T-shirt i to dage, uden at bruge deodorant eller sæbe. Efterfølgende blev 49 kvinder bedt om at lugte til T-shirtene og afgøre hvilke de fandt tiltrækkende og hvilke de fandt frastødende. Forskerne fandt, at de T-shirts som kvinderne syntes duftede godt, overvejende kom fra mænd hvis immunforsvar, genetisk set, var meget forskelligt fra kvindernes. Forskellene blev fundet i det der kaldes MHC (Major Histocompatibility Complex). MHC er en sekvens af gener som koder for modstandsdygtighed overfor patogener og sygdomme. Et forældrepar med meget forskellig genetisk sammensætning i MHC vil producere børn med en bedre modstandsdygtighed overfor et bredere spektrum af sygdomme, end et forældrepar med en meget ens sammensætning af MHC gener. Dette studie er blevet brugt til at vise, at også vi mennesker er underlagt evolutionens kræfter, og ubevidst finder de partnere mest tiltrækkende, som også giver de mest levedygtige afkom.

Skrevet af Bodil K. Ehlers

Studenter fra Århus Universitet efterprøver "T-shirt experimentet". Foto Bodil K. Ehlers