EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Tidlige ideer om livets udvikling

I løbet af 1700- og 1800-tallet gjorde man mange vigtige opdagelser, der dannede grundlag for den moderne evolutionsteori. Først og fremmest erkendte man, at jorden var meget ældre, end man tidligere havde troet og gik fra at regne jordens alder i tusinder af år til millioner af år. Dernæst nåede man frem til, at de kræfter der virkede på jordens udvikling var de samme over hele jorden og gennem hele jordens historie. Endelig blev man klar over, at de mange fossiler, man fandt over hele jorden, repræsenterede et tidligere rigt dyre- og planteliv på jorden. Her ses Henry de la Beches (1796-1855) tegning fra 1830 af hvordan livet i Dorset i England kunne have set ud for millioner af år siden. Billedet bygger på de fantastiske fossiler som Mary Anning (1799-1849) fandt i begyndelsen af 1800-tallet.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard