EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Missing links

Myte: Evolutionsteorien er truet af huller i rækken af fossiler og man har aldrig fundet nogen mellemformer.

Svar: Det helt centrale i evolutionsteorien er gradvis udvikling over meget lang tid. Evolution springer ikke fra den ene fuldt udviklede art til den næste. Der findes derfor heller ingen mellemformer, der er halvt det ene og halvt det andet. Alt er mellemformer.

En komplet række af fossiler vil bestå af alle de organismer, der nogensinde har levet. Det er der ikke brug for. Enhver videnskab bygger på generalisationer fra eksempler. Det gælder også fossilt materiale. Evolutionsteorien har derudover gennem genetikken fået et fuldstændig sikkert grundlag uafhængigt af det fossile materiale.

Man har siden antikken haft forestillinger om, at alt liv hang sammen i en stor kæde. Da man i 1800-tallet begyndte at sætte den nye forståelse af hvordan fossiler blev dannet sammen med spørgsmålet om livets historie på jorden fik ”livets kæde” en ny betydning. Den engelske geolog, Charles Lyell, der var Darwins store forbillede, talte allerede om ”missing links”, manglende led. Med det mente han, at rækken af fossiler ikke var komplet fra alle perioder af jordens historie. Man manglede fossiler fra flere forskellige tidsaldre. Det kunne der være mange grunde til. Dels kunne det være, at man bare ikke havde fundet dem endnu og dels kunne det være, at betingelserne på netop det tidspunkt ikke var særligt gode for at skabe fossiler. Da man gik fra at tale om livets historie til livets udvikling, blev ”missing links” til et spørgsmål om, at man manglede led i udviklingskæden.

De mange fossiler, man havde kendskab til på Darwins tid gav imidlertid allerede et meget overbevisende billede af livets udvikling for en lang række arter. Rækken af fossiler var dog langt fra det eneste, man støttede sig til. For Darwin selv var det vigtigste, at alle data fra vidt forskellige videnskaber konvergerede eller samledes i den samlede konklusion: at alt liv er i familie, at det udvikler sig og at det udelukker ideen om, at hver art er skabt hver for sig.

I dag har vi derudover så overbevisende genetiske beviser for arternes evolution og slægtskabsforhold, at vi faktisk helt kan undvære fossiler og stadig have et sikkert empirisk fundament for evolutionsteorien. Vi vil aldrig få fossiler, der repræsenterer alle led i livets store udviklingskæde. Men det er heller ikke nødvendigt. Evolutionsteorien er fuldstændig sikker alligevel. 

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.