EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Kun en teori

Myte: Evolution er “kun” en teori og hviler på et løst fundament.

Svar: Evolution er en kendsgerning, ligesom tyngdekraften. Evolutionsteorien er en af de stærkeste og mest velfunderede videnskabelige teorier vi har.

Enhver videnskabelig teori er, ja, netop bare en teori. Det står i modsætning til ”åbenbarede sandheder”, som hævdes sande uanset hvilke erfaringer, man end gør sig. En videnskabelig teori er i princippet åben, kan gøres bedre, ændres eller oven i købet forkastes. Og det er netop styrken ved videnskaben: at man altid er åben overfor at lære mere og udvide sin horisont.

Blandt alle vores videnskabelige teorier er evolutionsteorien en af de mest velfunderede. Videnskabelige forklaringer bygger på observationer, eksperimenter, kendsgerninger og formuleringen af regelmæssigheder i et videnskabeligt sprog. Evolutionsteorien er blevet bekræftes indenfor en lang række forskellige videnskaber og i så mange sammenhænge, både gennem observationer og eksperimenter, at der ikke længere er nogen tvivl om dens rigtighed. Det er den bedste og stærkeste forklaring på livets udvikling, vi har.

Det er et kreationistisk yndlingskritikpunkt, at evolutionsteorien ”kun” er en teori. Men det er altså det samme for alle videnskaber og bygger på en manglende forståelse for eller anerkendelse af hvad videnskab er. Evolutionsteorien er en stærk teori med en utrolig stor forklaringskraft. Evolution er en kendsgerning bekræftet af tusindvis af forskere gennem generationer verden over. Man finder ikke et bedre fundament for en god teori i videnskabernes verden.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.