EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Hvilke dyre- og plantegrupper danner fossiler?

© Foto: Søren Bo Andersen (klik for større billede)

I nutiden eksisterer ca. 33 hovedgrupper af flercellede dyr. De fleste af disse er uden hårdvæv, og de er derfor kun yderst sjældent bevaret som fossiler. Fossile vidnesbyrd om flercellede dyrs evolution er hovedsagelig begrænset til svampe, koraller, leddyr (især trilobitter, insekter og krebsdyr), bløddyr (især muslinger, snegle og blæksprutter), brachiopoder, bryozoer, pighuder (især søpindsvin og søliljer), hemichordater (graptolitter) og hvirveldyr.

Vor viden om planternes evolution er forholdsvis god. Foruden trævæv er frø og frugter forholdsvis almindelige i mange geologiske lag. Dertil kommer sporer (fra f.eks. bregner) og pollen, som er yderst bestandige. Sporer og pollen er forskellige fra art til art, og de kan give et detaljeret billede af plantelivets udbredelse i fortidige miljøer.

Endelig må det nævnes, at fossiler af encellede organismer med bestandige skaller og membraner er hyppige i mange aflejringer. Vi har derfor et detaljeret kendskab til evolutionen af de vigtigste encellede grupper i have og søer, f.eks. diatomeer, foraminiferer, kokkolitoforer og dinoflagellater.

Skrevet af Erik Thomsen

© Foto: Søren Bo Andersen (klik for større billeder)