EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Hvad fortæller fossiler?

© Foto: Søren Bo Andersen

Fossiler er konkrete vidnesbyrd om tidligere liv på Jorden fra simple bakterier for 3,8 mia. år til nutidens rigdom af encellede organismer og flercellede dyre- og plantegrupper. Fossilerne dokumenterer utevtydigt, at der har været en biologisk udvikling. De viser hovedtrækkene i denne udvikling, dvs forgreningsmønsteret i livets træ og rækkefølge og tidspunkt for de enkelte gruppers opståen og forsvinden. Fossilerne demonstrer at der har eksisteret talrige dyre- og plantegrupper, som nu er uddøde, blandt andet trilobitter (en slags leddyr), ammonitter (i slægt med nutidens blæksprutter), ichtyosaurer (hvaløgler), pterosaurer (flyveøgler), dinosaurer og talrige andre. Fossilerne viser, at livet på Jorden flere gange er blevet ramt af voldsomme episoder af uddøen, der har påvirket evolutionen afgørende og givet den nye retninger.

Fossilerne og de geologiske undersøgelser viser, at ligesom Jordens udvikling hele tiden har påvirket livet, så har livet i høj grad også påvirket Jorden. Uden liv ville Jorden have været en ganske anden planet, end den er i dag. Ilten i atmosfæren er et produkt af livet gennem fotosyntesen, der opstod for mindst 3 mia. år siden. Før fotosyntesen var atmosfæren iltfri. Ilten er i høj grad styrende for den forvitring og de fysiske processer, der hele tiden er med til at forandre Jorden. Planterne, der bredte sig på landjorden for ca. 400 mio. år siden, har helt ændret erosionsprocesserne. Det ved vi fra nutiden, hvor træfældning og ørkenvækst helt kan ændre et områdes erosion og klima. Før planterne bredte sig, må nedbrydningen af bjergkæder have forgået langt hurtigere end i dag.

Skrevet af Erik Thomsen