EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Hvordan virker evolution?

1) Hvordan hænger evolution og variation sammen?

2) Hvordan opstår variation?

3) Forklar hvad der kendetegner en art, og hvordan forskellige arter kan påvirke hinanden

4) Hvad ved man om livets opståen?

5) Hvilke metoder bruger man til at undersøge menneskets udvikling?

6) Hvordan ved vi, at evolution finder sted? Kan man undersøge det i et laboratorium?