EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Hvad er evolution?

1) Forklar med egne ord, hvad evolution betyder

2) Forklar med egne ord, hvad Darwins teori går ud på

3) Var Darwin den første til at tale om evolution? – om naturlig selektion?

4) Hvordan opdagede Darwin evolution og naturlig selektion?

5) Selektion er med til at skabe evolution. Forklar hvad selektion er og hvordan det er med til at skabe evolution

6) Forklar hvad seksuel selektion er og beskriv et eksempel på seksuel selektion

7) Prøv at finde på et fantasi-dyr med en række egenskaber, og forestil dig, hvordan evolutionen kan præge dyret i forskellige miljøer, som du beskriver