EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Evolution betyder fremskridt

Myte: Evolution betyder, at naturen kun gør fremskridt og at udviklingen foregår på samme måde, som når man klatrer op ad en stige.

Svar: Evolution betyder udvikling, ikke fremskridt. Livet har udviklet sig som et vidtforgrenet træ. Der findes derfor ikke noget hierarki i naturen, hvor nogle arter er på et højere udviklingstrin. Vi er alle i familie.

Der gives ikke karakterer i evolution. Enten består man eller også dumper man. Alle nulevende arter er således succeshistorier.  Dolkhaler har ikke forandret sig i flere hundrede millioner år. Det samme gælder f.eks. mos, padderokker og tempeltræet. Visse dyr og planter overlever i meget konservative miljøer, hvor der ikke er noget et stort pres for at forandre sig. Mennesket er kommet til for nogle få hundrede tusinde år siden. Den ene art er imidlertid ikke ”bedre” end den anden. Dolkhalen, mos, padderokken, tempeltræet og mennesket har alle overlevet og dermed bestået—indtil videre i hvert fald. Det handler ikke om, at en art har gjort fremskridt eller ej, men at den er tilpasset klimaet og omgivelserne. De kan ændre sig og så kan noget, der har været godt tidligere og sikret artens overlevelse, vise sig at være dårligt for videre overlevelse. Og så kan en ellers succesfuld art uddø.

Arter udvikler sig ikke i en lige linje fra simple organismer til mere udviklede. Evolution betyder ikke fremskridt, men udvikling. Den udvikling går ikke mod et bestemt mål, hvor nulevende arter står øverst på stigen. Smid stigen væk og tænk i stedet på et stort forgrenet træ, hvor de nulevende arter sidder for enden af grenene.  I Livets træ er der plads til både bakterier, biller, bjørne og brombær.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.