EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Slægtskabet med aberne

Analyser af vores og menneskeabernes arvemateriale (DNA) har med stor sikkerhed vist at menneskets nærmeste slægtning er chimpansen, fulgt af gorillaen og orangutangen. Artsdannelsen af mennesket og chimpansen fra en fællesforfader fandt sted for ca. 4-5 millioner år siden i Afrika. Var artsdannelsen gradvis og blev arten delt i to lige store dele? Kan vi finde nogle af de gener der var vigtige for artsdannelsen? Mange studier, bl.a. ved Aarhus Universitet, undersøger nu præcis hvordan denne artsdannelse fandt sted, for at kunne besvare disse spørgsmål. Gorillaen er vi beslægtet med ca. 6-7 millioner år tilbage i tiden og orangutangen ca. 14 millioner år tilbage i tiden. Det kan synes som lang tid, men er blot et kort tidsrum i udviklingsmæssig eller evolutionær tid. Videnskabelige studier har fundet gener, der har gennemgået en speciel udvikling i menneskets gren af abernes stamtræ. Evolutionen i disse gener har sikkert været under stærk naturlig selektion, og har måske været en vigtig brik i dannelsen af menneskearten. Flere af disse gener viser sig at have med hjernens funktion at gøre. Et eksempel er FOXP2 genet som har med sprogforståelse at gøre.

Skrevet af Mikkel H. Schierup