EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Dannelse af menneskearten

Hvornår menneskelinien og chimpanselinien blev udskilt fra hinanden er stadig omdiskuteret. Alderen af denne artsdannelse er udfra fossiler blevet estimeret til 6-7 millioner år, mens datering udfra sammenligning af arvematerialet siger 4-5 millioner år. De første fossiler der med sikkerhed synes at være menneskelignende er 3-4.5 millioner år gamle og kaldes Australapithecinere. De er karakteriserede ved deres oprette gang på 2 ben. For omkring 2 millioner år siden i Afrika bliver menneskelinien i stand til at bruge mere sofistikerede redskaber og kaldes nu Homo ergaster (det arbejdsomme menneske). Homo ergaster udvandrer for ca 1.8 millioner år siden til resten af verden. Her bliver Homo ergaster senere til Homo erectus (det opretstående menneske) i Asien og til Neandertaleren i Europa. For ca. 100.000 år siden finder vi i Østafrika en ny menneske art - Homo sapiens - det moderne menneske har udviklet sig. Homo sapiens, klarer sig rigtigt godt og foretager den næste udvandring fra Afrika til resten af kloden for ca 60.000 år siden (se Det moderne menneskes spredning). Undervejs udkonkurrerer Homo sapiens så de tidligere mennesker, herunder Homo erectus der uddør i Asien for ca 50,000 år siden og Neanderthaleren der uddør for ca 30,000 år siden i Europa.

Evolutionen af det moderne menneske omfatter altså ikke bare en arts udvikling. Derimod har flere samtidige menneskearter gennemgået evolutionære udviklinger, afløst hinanden og måske direkte udkonkurreret hinanden.

Skrevet af Mikkel H. Schierup