EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Galápagos

Et hovedelement i udstillingen bliver et flot Galapagos-diorama. Under sin jordomrejse med skibet HMS Beagle 1831-36 besøgte Darwin øgruppen i 1835. Når Galapagos indtager en særlig plads i udstillingen, skyldes det at øerne i Darwins eftertid har vist sig at være en nærmest uudtømmelig kilde til at opnå viden om evolution. Selvom det først for alvor gik op for Darwin efter hjemkomsten, så viste Galapagos-øerne og deres plante- og dyreliv sig at være en væsentlig del af hans „bevisførelse" for evolutionsteorien. Her poserer dioramaets livagtige modeller af havleguaner.