EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Darwins verden

Darwin på sin yndlingshest foran Down House, hvor han skrev Om arternes oprindelse

Mange mennesker tror at naturvidenskaben arbejder ved at lægge trin på trin af tør viden oven på hinanden i en evigt fremadskridende proces. Det er da også rigtigt at naturvidenskaben bygger på fakta - observationer og data. Men Darwin er et lysende eksempel på at også i naturvidenskaben udspringer de store idéer og opdagelser af kreativitet og inspiration.

I første omgang anede videnskabsmanden bare et nyt mønster i hele den store mængde af fakta, tanker og viden som han var stødt på, både fra eget og andres arbejde. Først derefter fulgte de mange års arbejde med at udvikle og underbygge hypotesen.