EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Nye udgivelser om evolution og Darwin

Charles Darwin: Menneskets afstamning

Menneskets afstamning og parringsvalget er et interessant og lærerigt værk, som både anskueliggør stadigt aktuelle problemstillinger og giver et indblik i verdensbilledet på Darwins tid. Bogen er også til tider ganske morsom, når Darwin bliver spydig i spyttet og giver sine kritikere svar på tiltale. Mest af alt er den dog en rejse ud i dyrenes og menneskets verden. Darwin forstår at formidle sin enorme begejstring over vores klodes fantastisk varierede liv og naturens skønhed og rå hensynsløshed. Fra grøntglimtende biller over ægtemandsædende hunedderkopper til den prægtige påfugl og englændernes strømlinede væddeløbsheste. I dag er evolutionslæren en grundlæggende del af naturvidenskaben, men giver fortsat anledning til debat og konflikter mellem visse religiøse kredse og videnskaben.

Denne nyudgivelse er baseret på J.P. Jacobsens oversættelse fra 1875 og indeholder en indledning om værket skrevet af Hans Henrik Hjermitslev.

Charles Darwin: Arternes oprindelse
Darwins hovedværk er netop udkommet i en flot nyoversættelse ved Jørn Madsen.
Der findes næppe nogen videnskabelig teori, der har haft større indflydelse på vores verdensbillede og selvopfattelse end Charles Darwins evolutionsteori. I Arternes oprindelse viste Darwin, at alle levende organismer på kloden er i familie og deler et ældgammelt og rigt forgrenet Livets Træ.

Jan Gruwier Larsen: Natur og Museum 48. årg. nr. 3 2009, Uintelligent design
Dette hæfte handler om de langt fra perfekte konstruktioner, der gennem tiden er udviklet som tilpasninger til nye krav fra omgivelserne. I naturen er der kun én måde at løse problemer på – ved naturlig udvælgelse – uden plan, uden hensigt og uden retning.

Lars Becker-Larsen m. fl.: En ny himmel - Verdensbilleder fra kugleskaller til kvanteskum
Bogen kommer bl.a. rundt om konflikten mellem Intelligent Design og naturvidenskab i nutidens USA. Undervejs stilles principielle spørgsmål til, hvordan tro, viden og videnskabelig metode spiller sammen.

Peter C. Kjærgaard og Darwin i Danmark: Darwin kalenderen 2009
Lær Darwin og hans tid at kende! Hver dag byder på et billede og et nyt citat af eller om Carles Darwin. 2009 er 200-året for Darwins fødsel og 150 året for udgivelsen af Om arternes oprindelse.

Heidi Moore: Charles Darwin - Evolutionsteoriens fader
Hvilke opdagelser gjorde Darwin på sin jordomsejling med skibet HMS Beagle - og hvad kom disse opdagelser til at betyde for hans evolutionsteori?
Hvorfor holdt Darwin sine opdagelser hemmeligt i årevis?

Alan Gibbons: Charles Darwin
James’ dagbog beretter om den spændende rejse, der resulterede i Darwins banebrydende videnskabelige værk Arternes oprindelse (1859). Dagbogen giver et indblik i en drengs tanker og idéer om en af verdens mest betydningsfulde videnskabsfolk, og bogen er en fantastisk fortælling om oversøiske eventyr - og om naturens forunderlighed.

Line Friis Møller: Darwin og ideen der vendte verden på hovedet
Dette er en fortælling om Darwins liv og idéen der ændrede verden. For 150 år siden satte Darwin verden i røre. Med sin evolutionsteori ændrede han vores syn på alting. Chokbølger rejste sig kloden over: Men hvem var Charles Darwin? Hvad var det, der fik den verdensfjerne, unge knøs til at tænke? Og hvad var det, han tænkte?

Bent Foltmann: Det ufattelige liv
I dag har palæontologi, biologi og kemi givet os en viden om livsprocesserne, der bekræfter evolutionsteorien i en sådan grad, at vi nu kan tale om evolutionsbiologi. Bogen begynder med en biografi om Charles Darwin. Men hovedvægten er et sjældent tværsnit gennem den moderne evolutionsbiologi, og de konsekvenser den kan have for livets eksistentielle spørgsmål fra bevidst-hed til filosofi, religion og etik.

I Som at tilstå et mord fortæller Hanne Strager om alle de brikker Darwin samlede sammen til det store puslespil, han var ved at lægge om livets udvikling.

I anledning af Darwinåret har tidsskriftet SLAGMARK udsendt et temanummer om Charles Darwin og darwinismen. Nummeret indeholder 10 artikler om alt fra socialdarwinisme og darwinisme i de fysiske videnskaber til naturvidenskab og religion og intelligent design, og er velegnet til undervisningsbrug. SLAGMARK 54 Darwinisme koster 140,- og kan købes på slagmark.dk.

Eve-Marie Engels og Thomas Glick, The Reception of Charles Darwin in Europe.
Bogen indeholder blandt meget andet et kapitel om Darwins modtagelse i Danmark af Peter C. Kjærgaard, Niels-Henrik Gregersen og Hans Henrik Hjermitslev.