EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

En ligeværdig diskussion

Myte: Det er nødvendigt at have en ligeværdig diskussion af skabelse og evolution.

Svar: Evolution er en videnskabelig kendsgerning. Skabelsesberetninger bygger på tro. Det er to vidt forskellige ting. Deres forklaringer kan hverken sammenlignes eller ligestilles.

Evolution er en kendsgerning og bygger på viden, der giver os en naturlig forklaring på livets udvikling. Skabelse er et spørgsmål om tro. Grundlaget for evolutionsteorien er et uhyre omfattende materiale indsamlet og videnskabeligt bearbejdet af tusindvis af forskere gennem mange generationer. Skabelsesideer har man haft siden de første menneskekulturer, vi har kendskab til. De baserer sig på overnaturlige og religiøse måder at forstå omverden. Tro og viden er to vidt forskellige ting.

Når religiøse fundamentalister mener, at man skal have en ligeværdig diskussion mellem evolution og skabelse blander de tingene sammen. Man kan sagtens tro på skabelse og samtidig vide, at evolution er en kendsgerning og evolutionsteorien korrekt. Det er der mange dygtige kristne og muslimske videnskabsfolk, der gør. Det samme gør sig naturligvis gældende, hvis man ikke tro på, at jorden er skabt af f.eks. Allah eller Gud. Det vigtige er, at evolutionsteorien gælder uanset hvad man tror på. Det gør den fordi den baserer sig på viden. Skabelse og evolution udelukker ikke hinanden. For nogen kan de supplere hinanden. Det er igen et spørgsmål om tro. For andre har de intet med hinanden at gøre. Men de er ikke ligeværdige partnere i en diskussion om det samme emne.

Det er lige så lidt nødvendigt at have en ligeværdig diskussion af skabelse og evolution, som det er at have en ligeværdig diskussion af om jorden er flad eller rund. At nogen mener, at jorden er flad (og der er der faktisk nogen der gør), betyder ikke at vi skal undervise i teorien om den flade jord på lige vilkår som at jorden er rund. Et spørgsmål om tro skal diskuteres som tro. En videnskabelig teori skal diskuteres på et videnskabeligt grundlag.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.