Hvorfor skal vi tale om evolution?

1) Hvorfor er det vigtigt at vide noget om evolution?

2) Hvordan forsker man i evolution?

3) Der er ingen, der hidser sig op over Newtons teori om tyngdekraften, men evolutionsteorien kan stadig sætte sindene i kog. Hvorfor?

4) Evolutionsteorien er ikke kun relevant inden for biologien, men også inden for en række andre videnskaber og fagområder. Hvorfor er den det, og inden for hvilke andre discipliner er evolution relevant?

5) Har evolution og religion noget med hinanden at gøre?