En ufuldstændig teori

Myte: Evolutionsteorien er ufuldstændig og ude af stand til at give et sammenhængende billede af naturen.

Svar: Evolutionsteorien har gennem de sidste 150 år givet os et velfunderet og sammenhængende billede af naturen, der forklarer alt livs udvikling på jorden. Det verdensbillede bygger udelukkende på videnskabelige forklaringer.

En af de største videnskabelige ambitioner er at lave en fuldstændig teori. Sådan en teori ville kunne beskrive alt på en fuldt udtømmende måde og der ville ikke være mere at sige. Det er en drøm. Sådan en teori findes ikke. Men langt de fleste af de videnskabelige teorier vi har i dag indenfor fysik, kemi, biologi, geologi, osv. dækker utrolig meget og giver os en meget dybdegående forståelse for verden lige omkring os og ude i rummet. Evolutionsteorien er en af de videnskabelige teorier, der har størst forklaringskraft.

Allerede Darwin kunne give et sammenhængende billede af naturen, men han manglede nogle afgørende elementer. Foreningen af evolutionsteorien og moderne genetik (også kendt som den neodarwinistiske syntese) har givet os vores moderne verdensbillede af naturen og livets udvikling. Hermed har vi fået en videnskabelig forståelse for alt liv fra bakterier og svampe til palmer og rensdyr. Med evolutionsteorien kan vi forstå hvordan alt liv har udviklet sig og spredt sig over hele kloden fra det opstod til i dag. Der findes intet alternativ til evolutionsteorien.

Skrevet af Peter C. Kjærgaard og Michael Jørgensen. Illustration: Ebbe S. Andersen.