Relativ aldersbestemmelse

Den relative alder er normalt bestemt ud fra jordlagenes indhold af fossiler. Metoden bygger på den biologiske evolution, hvor nye arter hele tiden opstår, og uddøde arter ikke genopstår. Hver tidsperiode i Jordens historie har derfor sin egen helt særlige flora og fauna. De geologiske lag kan på dette grundlag opdeles i enheder med hver sin unikke samling af fossiler. Fossilholdige aflejringer yngre end 542 mio. år er på denne måde blevet inddelt i mange hundrede såkaldte biozoner, og den præcision, man kan opnå ved hjælp af fossiler, er som regel langt større end den, man kan få med de radiometriske metoder.

Skrevet af Erik Thomsen