Hvordan bestemmer man alderen på et fossil?

Geologer kan angive alderen på et fossil efter to forskellige systemer. I det ene system bestemmes alderen absolut, dvs. målt i år (absolut aldersbestemmelse). I det andet system angives alderen relativt, dvs. om fossilet er ældre, yngre eller samtidig med et fossil fundet et andet sted i verden (relativ aldersbestemmelse). I den moderne geologiske tidsskala er de to systemer sammenkoblede. Nedenunder vil nogle af de mest anvendte metoder til aldersbetemmelse blive præsenteret. Metoder, der bygger på ændringer i jordens magnetfelt (palæomagnetisme) og på cykliske ændringer i Jordens bane omkring solen, er ikke medtaget i lighed med mere specialiserede metoder.  

Skrevet af Erik Thomsen