EvolutionDebatMyterHistorieUdstillingerUndervisningNyhederDarwinarkivet

Den geologiske tidsskala

(klik for større billede)

Den geologiske tidsskala er et meget kompliceret system med talrige underinddelinger baseret på jordlagenes indhold af fossiler. Hovedinddelingen blev skabt allerede i 1800-tallet og var oprindelig udelukkede et system til angivelse af et fossils eller jordlags relative alder (se figur). Fossiler fra Silur er yngre end fossiler fra Ordovicium og ældre end fossiler fra Devon. De mærkelige og meget forskelligartede navne på mange af perioderne kan føres tilbage til systemets oprindelse. Nogle navne har en geologisk oprindelse, f.eks. Karbon (Kul) og Kridt, mens andre har tilknytning til det geografiske område, hvor enhederne først blev beskrevet. Ordovicium har navn efter en keltisk folkestamme i Wales. Absolutte aldre (årstal) kom til i 1900-tallet, efterhånden som aldersbestemmelserne blev flere og bedre. Aldrene undergår dog hele tiden små justeringer, som følge af nye og mere præcise radiometriske dateringer.

Da enhederne yngre end 542 mio. år, som nævnt ovenfor, blev opstillet ud fra deres indhold af fossiler, kom grænserne mellem dem ofte til at ligge, hvor der var markante skift i fossilsammensætningen. Dette gælder i særdeleshed for grænserne mellem Perm og Trias for 250 mio. år siden og mellem Kridt og Paleogen for 65 mio. år siden. Disse to overgange er begge karakteriseret af voldsom uddøen. De markerer derfor også grænserne mellem Palæozoikum (”gammelt dyreliv”) og Mesozoikum (”mellemste dyreliv”) og mellem Mesozoikum og Kænozoikum (”nyere dyreliv”).

Skrevet af Erik Thomsen